Yoga Terimleri – 2 –

Yogaya yeni başladıysanız ya da hali hazırda yoga yapıyorsanız aşağıdaki terimleri de hayatınıza katmanız gerekebilir. Yoga yaparken işinizi kolaylaştıracak ve yoga felsefesine daha iyi hakim olmanızı sağlayan bazı yoga terimlerini sizler için derledik. Yoga terimleri dizisinin ilk bölümünü incelemek için bknz : Yoga Terimleri – 1 –

Yoga Terimleri

Kaivalya : (Kayvalya) Nihai özgürlük. Üstün bilinçlilik

Kali-yuga: 432.000 yıl süren insanlığın karanlık çağı

Kama : İstek

Kanda- Mula: Muladhara çakra merkezinin altında yerleşmiş, enerji kanalları merkezi .

Karana : Nedensel. Karana bedeni, nedensel çerçevedir, anandamaya koşa ( spritüel haz dolu transandantal kılıf) ile Hiranmaya koşa (altın kılıf) adlandırılan örtüleri içermektedir.

Karman, karma : Faaliyet, eylem, hareket, aksiyon ve edim. Etkiyi izleyen tepki anlamında kullanılır. En çok ‘ne ekersen onu biçersin’ şeklinde kullanılır.

Karma Yoga : Eylem yogası. Karmanın etkilerini dengelemek üzerine yapılan yoga

Karuna : Şefkat. Evrensel bilgelik

Kshama : Affetme.Kızgınlık kontrolü. (OYS’nin 1. Basamağı Yama’nın prensiplerinden biri)

Kumbhaka : Dolu ya da boş, çömlek, kap, kavanoz. Nefes alış verişleri tutma işlemine denir.

Kundalini Enerjisi: Evrim enerjisi. Bedende uyumuş halde olan, omurganın temelinde yerleşik, dinamik, potansiyel yaratıcı güç. Muladhara çakra merkezinde yer almaktadır. Uyandığı zaman, tüm çakraları kundalini enerjisi ile doldurarak, tepe çakradan yükselerek aydınlanma sağlamaktadır.

Mahat : Kozmik zeka

Mahat Tattva : 5 element. Toprak, Su, Ateş, Hava ve Eter.

Manas : Zihin

Manas Şakti : Zihinsel Enerji

Mandala :Yuvarlak. Evreni sembolize eden sembol.

Mantra : Kutsal ses sözcükleri aum, ham, yam gibi…

Maya : Olmayan şey, ilüzyon, yanılsama

Maya Şakti: Bilinci örterek, dünyevi deneyimlere neden olan ilüzyon gücü. Purna, yani bütün olanı, görünüşte Apurna, yani bütün olmayan; tek olanı çok olan, sonsuzu sonlu, sınırsızı sınırlı, ölümsüzü ölümlü gösteren güç.

Moksha : Ruhsal özgürlük. Cehaletten uyanma, karma etkilerini aşma ( mukti, kaivalya)

Mitahara : ılımlılık. aşırılık kontrolü. (OYS’nin 1. Basamağı Yama’nın prensiplerinden biri)

Mudra : El ve parmaklar ile belirli hareketler oluşturma

Mula: Kök, kaynak, sebep, temel

Muni: Ermiş

Nada : Ses, hareket, titreşim ve rezonans

Nadi : Biyoenerji kanalı . Hareketli enerji. İnsan bedeninde 72.000 nadi kanalı bulunmaktadır.

Nadi-shodhana : Nadi kanallarını nefes ile arındırma

Neti-neti : O değil, bu değil. Gerçek olmayan her şeyi reddederek, özü kavrama.

Niyama : Orijinal yoga sisteminin 8 aşamasından ikincisi. Pozitifleri güçlendirme.

Pari-Karman : Destekler. Yoga yolunda ortaya çıkan engelelleri aşmak için ortaya çıkan destekler için kullanılır.

Parama-atman ( paramatman)  :Evrensel ruh

Parama-hamsaparamahansa : Üstün kuğu.Ruh ve madde arsındaki farkı ayırtedebilen. Aydınlanmış bilgeye verilen sıfat.

Patala : Muladhara çakra merkezinin altında yer alan 7 adet enerji merkezi, çakra ya da loka ile isimlendirilir. Atala çakra, Vitala çakra, Sutala çakra, Talatala çakra, Rasatala çakra, Mahatala çakra, Patala çakra

Pingala-nadi : Merkez Sushumna kanalının sağ tarafından geçen enerji kanalıdır. Güneş kanalı da denir. Aktif, sıcak, dışadönük ve erildir. Beynin sol yarım küresi ve bedenin sağ tarafı ile ilişkilidir. Sağ burun deliğinden geçen enerji akımıdır.

Prana : Beyaz renkli evrensel enerji

Prana-Vayu : Gırtlak ve diyafram arasında kalp alanında hareket eden, akciğerleri çalıştıran ve nefes alış verişine yardımeden enerji akımı.

Prana-Uttahana: Enerjinin yükselmesi.

Prana Şakti : Fiziksel Enerji

Pranayama : Nefes kontrolü (alma, tutma, verme). Orijinal yoga sisteminin 8 aşamasından dördüncüsü, nefes ve biyoenerji teknikleri.

Pratyahara :Çekilme, uzaklaşma ve bırakma demektir. Duyuların maddi objelerden çekilmesi anlamına gelir. Orijinal yoga sisteminin 8 aşamasından beşincisi, astral, çakra ve kundalini teknikleri.

Puraka : Doldurmak. Akciverleri hava ile doldurmak

Purusha (Puruşa) : Yüce varlık.

Recaka : Boşaltmak. Nefes vererek ciğerleri boşaltmak.

Rishi : Vizyoner, Görücü, Kursal kişi, Aziz

Samadhi : Bütünleşme. Bilinç ile bilinç altının büyük bir haz ile bütünleştiği durum. Orijinal yoga sisteminin 8 aşamasından sekizincisi, süpermeditasyon teknikleri.

Samana-Vayu :Kalp ve göbek arasında, mide bölgesinde hareket ederek sindirim falliyetlerine yardımcı olan enerji akımıdır.

Samatva or samata : Aynılık, benzerlik, birlik. Samata gerçekleşince birey mutlak ile benzerliğini hisseder ve birlik haline ulaşır.

Samnyasin : İzdeş, takipçi

Samsara : Doğum ve ölüm döngüsü.

Samskara : Zihinsel iz, izlenim.

Samyama :Konsantrasyon (dharana), meditasyon (dhyana) ve üstün yoğunlaşma (samadhi) ardı ardına ortaya çıkma sürecine denir.

Samşaya: Kuşku. Yoga yolundaki muhtemel engellerden biri.

Shavasa-prashvasa: Solunum rahatsızlığı.Yoga yolunda muhtemelen dikkat dağıtıcı 4 engelden biri.

Shakti : Güç, Enerji. Evrensel enerjinin kinetik yönü.

Shaucha : Temizlik. Kirlilik kontrolü ( OYS’nin Niyama basamağının prensiplerinden biri)

Shantosha : Yetinme. Aç gözlülük kontrolü ( OYS’nin Niyama basamağının prensiplerinden biri)

Shatkarma: Arınma teknikleri

Siddhi : Spiritüel Mükemmelik ve olağan üstü yetenekler sergileyen kişi

Sushumna-nadi : Direkt yol anlamına gelir. Apış arasından kafanın tepesine kadar uzanan merkez biyoenerji kanalıdır.

Snayu : Sinir

Sthula: Kaba. Sthula bedeni, besin kılıfını içeren, anotomik bedene verilen isim.

Styhana: Halsizlik. Yoga yolundaki olası engellerden biri.

Svadhyaya Tapas : Eğitim. Cehalet kontrolü ( OYS’nin Niyama basamağının prensiplerinden biri)

Tantra:Yöntem demektir. Kelimenin sözcük anatomisi incelendiğinde fazla seçenek sunarak özgürleştiren yöntem anlamındadır. Sağ-el (dakshina) ve sol-el (vama) yöntemleri olarak ikiye ayrılmıştır.

Tapas : Soyutlanma. Fazlalık kontrolü ( OYS’nin Niyama basamağının prensiplerinden biri)

Tattva : Gerçek, Realite

Turiya : Bilincin en yüksek 4. Hali. Transandantal yani deneyüstü gerçekliği algılama hali.

Tri-kala-darshi: Üç zamanı gören. Geçmiş, şimdi ve geleceği bilen anlamına gelir.

Udana-Vayu : Boğaz bölgesinde hareket eden, hava ve gıdanın alınmasına yardımcı olan enerji akımıdır.

Vayu: Hareket eden enerji. Yaşam enerjisinin bedenin farklı yerlerinde hareket ederek dönüştüğü enerji akımlarına denir.

Vacrini : Suşumna merkez kanalının içinde yer alan, turuncu renkli enerji akımının geçtiği boru.

Vaçika: Sözel

Vayragya : Vazgeçme

Visagra: Dökmek. Bindu Visagra, damlamak anlamına gelir.

Vrata : Yemin. Değişkenlik kontrolü ( OYS’nin Niyama basamağının prensiplerinden biri)

Vyana-Vayu: Tüm vucutta hareket ederek, besin ve havadan alınan enerjiyi, damarlar, sinirler ve enerji kanalları vasıtasıyla hücrelere taşıyan enerji akımıdır.

Vyadhi: Hastalık. Yoga yolundaki muhtemel engellerden biri.

Vidya : Bilgi

Viveka : Fark gözetme

Yama : Orijinal yoga sisteminin 8 aşamasından birincisi. Negatiflerden arınma.

Yantra : Bekleterek özgürleştirmek anlamına gelen resim ya da simge. Birey dikkatini bu simge içinde bekleterek zihnini maddi düşüncelerden özgürleştirmektedir.