Yoga Terimleri – 1 –

Yogaya yeni başladıysanız ya da hali hazırda yoga yapıyorsanız aşağıdaki terimleri de hayatınıza katmanız gerekebilir. Yoga yaparken işinizi kolaylaştıracak ve yoga felsefesine daha iyi hakim olmanızı sağlayan bazı yoga terimlerini sizler için derledik.

Yoga Terimleri

Abhyasa: Pratik

Acarya : Öncü, eğitmen

Advaita : Madde ve ruh bir ve aynı oluşu.

Ahamkara : Ego

Ahimsa : En önemli tek ahlak disiplini (yama)

Arcava : Doğruluk. Yanlışlık kontrolü. (OYS’nin 1. Basamağı Yama’nın prensiplerinden biri)

Asana : Fiziksel bir duruş (ayrıca bkz. anga, mudra) , fiziksel pozisyon

Ashrama : Münzevi yaşam. Bir diğer anlamı çaba ile gelinen yer, mesela brahmacharya, aile reisi, izdeş (samnyasin)

Atman : Ebedi, Ölümsüz varlık

Avidya : Cehalet, Bilgisizlik (Tersi Vidya: Bilgi)

Avirati : Duygusallık. Yoga yolundaki muhtemel engellerden biri.

Ayurveda, Ayur-veda :Yaşam bilimi. Hindistan’ın geleneksel şifa sanatı

Bandha : Esaret, tutsaklık. Kişi cehaletin etkisi altında olduğunda hayatı karmik döngü içinde geçmektedir.

Baudhika: Zihinsel

Bhagavad Gita : 3500 yıldan daha eski kutsal olarak kabul edilen Hindu metinleri.

Bhranti-darşana : Hatalı bilgi. Yoga yolundaki olası engellerden biri.

Bhavanata : Çare. Yoga yolunda ilerlemek için altı çare bulunur. Maitri (içtenlik), Atmiyata (Birlik), Karuna (Sevecenlik), Mudita (Sevinç), Upekşa (Aldırmazlık), Samatva(Sakinlik)

Bindu : Nokta,vDamla (tilaka). Önceki hayatlardna gelen bütün istek ve hatırların deposu olan çakra adıdır.

Bodhi : Aydınlanma. Aydınlanmaya erişmiş kişiye buddha deniyor.

Bodhisattva : Aydınlanmış kişi. Şefkat (karuna) ile diğer kişilerin aydınlanması için çaba (karuna) harcayan kişi

Brahma :Evrenin yaratıcısı. Ruh.

Brahma-randhra : Başın tepesindeki enerji açıklığı. Ruhi düzeye açıklık anlamına gelir.

Brahma-dvara : Ruhi düzeye kapı

Brahman : Evrensel Ruh. Puruşa( nötr bilinç potansiyeli), Prakriti: (Nötr enerji potansiyeli)

Brahmanda: Makrokozmik tezahür

Brahmani : Suşumna merkez nadinin içinde, boş olan ve kundalinin uyanmasını bekleyen boru.

Buddha : Uyanmış kişi. Aydınlanmaya ulaşmış ve özgürleşmiş kişi

Buddhi :Zeka

Civatma : Bireysel Ruh

Cakra or Chakra (“Tekerlek, çark, çember, halka”): Enerji bedeni üstünde yer alan, girdap şeklindeki enerji kanalları evrensel enerjiyi bedene iletir. Omurganın merkezinden geçen Susumha Nadi kanalı üzerinde 7 ana çakra bulunmaktadır. Avuç içleri ve ayak tabanlarında da çakralar bulunmaktadır.

Çin-mudra : Meditasyon esnasında en çok kullanılan el pozisyonu (mudra). Baş parmak ve işaret parmağı bir birine dokundurulur, diğer 3 parmak dik uzatılır.

Çit : Bilinç. Evrensel ruhun statik yönü.

Çitta : Şuur

Çitta Şakti : Şuur enerjisi

Dana  : Hayırseverlik. Bencillik kontrolü ( OYS’nin Niyama basamağının prensiplerinden biri)

Darshana :Vizyon, Görme

Daurmanasya: Umutsuzluk.Yoga yolunda muhtemelen dikkat dağıtıcı 4 engelden biri.

Daya : Merhamet.Nefret Kontrolü. (OYS’nin 1. Basamağı Yama’nın prensiplerinden biri)

Dharana : Konsantrasyon. Orijinal yoga sisteminin 8 aşamasından altıncısı, konsantrasyon teknikleri

Dharma : Bir çok anlamı var. Kanun, prensip, Doğruluk, Dürüstlük

Dhyana : Meditasyon. Orijinal yoga sisteminin 8 aşamasından yedincisi, meditasyon teknikleri

Dhriti : Dayanıklılık. Güçsüzlük kontrolü. (OYS’nin 1. Basamağı Yama’nın prensiplerinden biri)

Diksha : İnisiyasyon, enerji aktarımı

Dukha: Acı. Yoga yolunda olası dikkat dağıtıcı 4 engelden biri.

Guna : Nitelik, hal, kalite. Sattva-guna : Erdemlilik hali, Raco-guna : ihtiraslılık hali, Tamo-guna: cehalet hali

Guru : Gu (karanlık)- Ru (Işık) sözcüklerinin birleşiminde oluşup, cehaletin karanlığını, bilginin ışığı ile aydınlatan demektir.

Granthi : Düğüm, tıkanıklık,engel. Susumna-Nadi üzerinde bulunan ve kundalini gücünün yükselmesine engel olan psikolojik ve enerjetik 3 adet düğümdür.Brahma Granti – Muladhara, Vişnu Granthi- Anahata bölgesinde, rudra-granthi acna çakra bölgesindedir.

Gyana : Spiritüel Bilgi

Hamsa : Kuğu

Hatha : Güç ve çaba

Hatha Yoga : Çaba yogası

Hri  : Alçak gönüllülük. Gurur kontrolü ( OYS’nin Niyama basamağının prensiplerinden biri)

Ida-nadi :Sushumna merkez enerji kanalının sol tarafından geçen kanalın adıdır. Ay kanalı ismi verilir, sol burun deliği bu enerjiyi aktive eder. Pasif, soğuk, içe dönük ve dişildir. Beynin sağ yarı küresi ile ilişkili ve bedenin sol tarafını etkiler.

İnisiyasyon : Bilgi ve güç aktarma

Ishvara Pranidhana  : Mutlak varlığı algılama. Algı kontrolü ( OYS’nin Niyama basamağının prensiplerinden biri)

Japa: Mantra tekrarlamak, söylemek

Jiva-atman, jivatman: Bireysel Bilinç

Jivan-mukta : Hala bedende iken özgürlüğe (moksha) erişme

Jivan-mukti : Bedenli olarak özgürlüğe erişmiş kişi

Jnana (Cnana ve teleffuzu Gyana) : Bilgi