Om Nedir?

om-nedirYoganın en önemli sembolleri arasında bulunan om; Sanskritçe’de Aum diye yazılan, Om diye okunan; Hinduizm ve Budizm gibi Uzak doğu dinlerine ait en önemli mantralar arasında yer alan, en kutsal hece olma özelliği taşıyor.  Dinsel ve mistik etkisi olduğuna inanılan önemli bir mantra olan om; a, u ve m harflerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Bu üç harf ise Hinduizm felsefesinde yeryüzü, gökyüzü ve gök katlarından oluştuğuna inanılan üç dünyayı ifade ediyor.  Om hecesi aynı zamanda Vişnu, Şiva ve Brahma ismindeki üç büyük Hindu Tanrısını da simgeliyor.

A yaratıcı Brahma;
U koruyucu Vishnu;
M ise yokedici Shiva

om-nedir

Rig, Sama ve Yacur isimli üç kutsal veda metnini de simgeleyen Aum; tüm evrenin özünü sembolize ederken; yoga uygulamalarında da sıklıkla yer alıyor. Sözlü meditasyon teknikleri ile bağlantılı olan Aum; Hindu ayinlerinde ilahi ve duaların başında ve sonunda sıklıkla tekrarlanıyor.

‘Om mantra’; kutsal birçok metinde geçen, ancak gerçek anlamda deneyimlendiğinde etkilerini gösteren bir mantra. Mandukya Upanişad metinlerinde Aum kelimesi; evren ve mutlak olan olarak kabul edilirken, geçmiş, gelecek, şimdi ve zaman ötesini de simgeliyor.

 

Meditasyon Esnasında Aum Sesi Nasıl Çıkarılır?

om-nedir

 

  • O sesini çıkarırken düz bir O yerine, yuvarlak bir O çıkarmayı denemeniz gerekiyor.
  • Aum kelimesini hızlı ya da yavaş olacak şekilde söyleyebilirsiniz.
  • ‘Om’ sesi çıkarırken; M harfini tıpkı bir uğuldama gibi çıkarmaya çalışarak, en doğru şekilde telaffuz edebilirsiniz.
  • ‘Om’ sesini çıkarırken; mümkün olduğunca zihinsel karmaşadan uzak durmalı ve tamamen sese odaklanmalısınız.
  • Aum mantrayı kalp atışlarınıza odaklanarak söylemeniz; ritmi yakalamanıza yardımcı olabilir.

Om Mantra Ne İşe yarar?

  • ‘Om’ sesi üzerinde çalışmalar yaparak; konsantrasyonunuzun gelişmesini sağlayabilirsiniz.
  • Om sesini pratiğe dökmeyi başardığınızda yani gün içerisinde sık sık tekrar ettiğiniz takdirde bedensel ve zihinsel açıdan gevşeyebilir; kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.
  • Kendinizi sinirli, kızgın, bitkin ve hayattan bezmiş hissettiğiniz anlarda ‘Om’ sesi ile huzur bulabilir ve kendinizi sakinleştirebilirsiniz.

‘Om’ mantrasının kişiyi meditasyona hazırlayan oldukça etkili mantralar arasında yer aldığını da söyleyebiliriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir