Mantra Nedir?

Dini hece ya da şiir olarak kabul edilen ve dili Sanskritçe olan Mantra; kelimelerin oluşturduğu titreşimler yardımıyla kişinin daha üst bir bilince ulaşmasını amaçlayan kelimeler grubu olarak biliniyor. İlk olarak Hindistan kültüründe ortaya çıkan, ardından Budistler, Sikhler ve Jainler tarafından da kullanılan bu kelimeler; kişinin aklını maddi istek ve arzulardan barındırarak, onun ruhunu serbest kılmayı hedefliyor. Nağmelerle tekrar edilen mantraların kökeni M.Ö 1000-500 yılları arasına dayanırken, Hinduizm’de bu mantralar; meditasyon sürecinde yardımcı olarak kullanılıyor.

mantra-nedirÖzellikle Hinduizm’in farklı okullarında farklı amaçlara yönelik olarak şekillenen mantraların Tanrı ile ilişkili olanları, ibadet amacıyla benimseniyor ve yaygınlaşıyor. Üst boyutlara açılan kapıların yol göstericisi olan mantralar; kolektif bilinç tarafından kendilerine yüklenen anlamlara bağlı olarak her geçen yıl daha da güçlü etki ve anlama sahip oluyor. Kalbi sevinçle, inançla ve umutla dolduran bu şiir ve dini heceler; Hinduizm ve Budizm dini törenlerinde bolluk ve bereketin kapılarını aralamak, düşmanları yenmek ve tehlikeleri savuşturmak için de tekrar ediliyor. Yani mantraların hedefe ulaşmaya yardımcı olması için bu şiir ya da dini hecelerin düzenli bir şekilde tekrar edilmesi gerekiyor.

Mantra Örneği:

mantra-nedir

Gayatri

Hindu mantraları arasında evrensel olarak kabul edilen Gayatri; evrensel Brahman’ın zikri ile ilişkili bir Mantra olma özelliği taşıyor.

Om Bhoor Bhuvah Svah

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yonah Prachodayat

Mantra’nın anlamı ise şu şekilde:

‘İlahi Nur’un zat-ı şahanesi üzerine tefekkür edelim. O idrakımızı(bilgi, aydınlanma) arttırsın.

mantra-nedir Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’te de kabul gören mantralar; Musevilere ait olan Kabala’da Tanrı’nın isimlerini simgeliyor. Hatta Musa’nın mantralar yardımı ile Kızıldeniz’in yarılmasını sağladığına Museviler tarafından inanılıyor.

Hıristiyanlıkta İsa duası olarak kullanılan mantralar; İslamiyet’te ise ZİKİR şeklinde karşımıza çıkıyor.

ALLAH kelimesi, ALLAH’ın 99 ismi ve La İlahe İllallah kelimesinin temel itibariyle Mantra olduğunu söyleyebiliriz.

Çok tanrılı dinlerin yanı sıra tek Tanrılı dinlerde de yer bulan Mantralara Zerdüştlükte, Doğu ve Uzak doğu geleneklerinde de rastlamak mümkün. Çoğu zaman müziğin eşlik ettiği mantraları dinleyerek ve tekrar ederek; sizler de gününüzün daha huzurlu geçmesini sağlayabilir; Tanrı’ya bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir