Hatha Yoga Nedir?

Hatha yoga ,  Raja Yoga’nın bir koludur. Güneş ve Ay Yogası demektir. :Ha; güneş –tha ; ay demektir. Güneş ; ısı ve eylemdir , Ay; serin ve almaya açık yönümüzdür. .  Güneş ve Ay pek çok ikiliği sembolize eder : Maddi-manevi, fiziksel-zihinsel, eril-dişil, sıcak-soğuk ,  Şiva-Şakti… Fizyolojik olarak da sempatik-parasempatik sinir sistemi, sağ burun deliği-sol burun deliği, sol beyin- sağ beyin, sol taraf-sağ taraf. Bu perspektiften bakıldığında hatha yoga ’nın , hayatın iki enerjisi arasında bir uyum , denge getirme uygulaması olduğu rahatlıkla söylenebilir. 15.yy ‘da Hindistan’da başlamıştır ve  temel kitabı 1350 li yıllarda yazılan Swami Svatmarama’nın “Hatha Yoga Pradipika” adlı eseridir. Hatha Yoga Pradipika  , hatha yogayı tarif eden klasik bir metindir. Metin  asanaları( duruşlar)  , arındırma uygulamalarını , mudraları ( parmak ve el pozisyonları )  , bandhaları ( kilitler) ve pranayamaları( nefes çalışmaları )  içerir. Bu metin hatha yoga’nın amacının kundalininin uyanışı olduğunu da açıklar.

Hatha yogadaki asanalarda  (duruşlar  ) temel omurgadır. Asanalar , omurgaya  öne , arkaya , yanlara ve dairesel hareketler yaptırır. Bu hareketler , omurgadaki esnekliği sağlar ve sinir sistemini besler. Bloke olmuş enerjiyi serbest bırakır , omurgadan akan ve tüm bedene dağılan pranın bedene eşit şekilde yayılmasını sağlar ve  pranik  akışı dengeler. Zihin, açılan blokajlar ve dengelenen pranayla daha berrak hale gelir. Beden ve zihin birleşmeye başlar ve bu,  daha yüksek bir bilincin uyanışıdır.

Metinde anlatılan uygulama yöntemlerinin amacı ego kimliğinin sınırlandırılarak kendini gerçekleştirmeyi sağlamaktır. Hatha yoga öz saygı , öz güven ve bedene ilişkin olumlu görüşlerle, kişinin benliğini gerçekçi bir görüşle benimsemesine ve kendini sevmesine yardım eder. Bedeni iyileştirir , zihin-beden ilişkisini geliştirir , öz saygı ve öz güveni gelişir , iç ses artmaya başlar. Günlük hayattaki duruşu düzeltir , ayaklardan başın tepesine kadar kişiye yeni bir duruş kazandırır. Benliğinizi her şeyiyle yenilediği gibi beden daha fazla esnek daha fazla sağlamlaşır  ve  düşük stres vücutta daha fazla enerji demektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir