B.K.S İyengar ‘dan Yoga ve Yaşama Dair 15 Söz

 • Yoga ’nın amacı, tüm eylemlerinizde tam bir farkındalık yaratmaktır.
 • Yoganın derinliğini ve gerçek değerini takdir etmem yıllarımı aldı.
 • Nefes aldığınızda, Tanrı’dan güç alırsınız. Verdiğiniz nefes ise dünyaya sunduğunuz hizmeti temsil eder.
 • Yoga insanlığın evrimi ile ilgilenen eski ancak mükemmel bir bilim dalıdır. Bu evrim insanın beden sağlığından kendini farkındalığına kadar bütün yönlerini kapsar. Yoga ‘birlik’ demek. Bedenin bilinçle ve bilincin ruhla birleşmesi. Yoga günlük yaşantımızı dengeli sürdürebilmemiz için bizi besler ve hareketlerimizi belirli bir hünerle yapmamızı sağlar.
 • Kişinin hayatındaki en yüce macera, kendi Yaratan ’ına doğru yolculuğudur. Bu hedefe ulaşmak için, Kendi ve bedeni, algıları, zihni, aklı arasında uyumlu ve gelişmiş işleyişe gereksinim duyar.
 • Bedenin ritmi, zihnin melodisi ve ruhun uyumu, hayat senfonisini yaratır.
 • Yoga, Tanrı ’nın bir parçası olduğunuzun farkına varmanızı sağlar.
 • lham olun, ama gururlanmayın.
 • Yoga, içeriden kendimize baktığımız bir aynadır.
 • Asil bir yol seçer ve ona bağlı kalırsanız, nihayetine erişebilirsiniz. İlham alın, fakat böbürlenmeyin. Azı hedeflemeyin, yoksa hedefi kaçırırsınız. Yüksek hedef koyarsanız derin mutluluğun eşiğine varırsınız.
 • Değişim, korkmanız gereken bir şey değildir. Daha çok hoş karşılamanız gereken bir şeydir. Değişim olmaksızın, bu dünyada hiç bir şey büyümez ve çiçek açmazdı ve bu dünyada hiç kimse ileri bir adım atamaz ve olması gereken kişi olamazdı.
 • Eski fakat mükemmel bir ilim olan yoga, insanlığın gelişimi üzerinde çalışır. Bu gelişim, kişinin bedensel sağlıktan kendini gerçekleştirmeye kadar tüm yönlerini içerir. Yoga birlik demektir, bedenin bilinç ile bir olma hali ve ruhun bilinçle bir olması.
 • Yoganın felsefi ve ilimsel araştırmasının tüm vurgusu, hayatın streslerini çok fazla sarsıntı ve sıkıntı olmaksızın karşılamayı öğrenme bakış açısıyla, insanın doğasını incelemek üzerine olmuştur.
 • Aydınlatılmış kurtuluş, özgürlük, katışıksız ve kusursuz derin mutluluk sizi bekliyor, ancak onu keşfedebilmek için İçsel Yolculuğa çıkmayı seçmek zorundasınız.
 • Yoga yalnızca bir şeyleri görme biçimini değil, gören kişiyi de değiştirir.